قرارگاه جنگهای نامنظم سایبری

رحمت آباد نگین درخشان یزد

افسران - ایستادگی در مقابل زورگویان از شاخصه های رهبری برای ریس جمهور


این وبلاگ در ظل فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور بسیجیان در عرصه جنگ نرم و مبارزه سايبري با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  ایجاد گردیده است

تا آخر ایستاده ایم .....

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۳ساعت 20:45  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:3  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:40  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 20:53  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:45  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:31  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:27  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:23  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:10  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:10  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:27  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:40  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:32  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:19  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:56  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:51  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:44  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:37  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:56  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:57  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:39  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:33  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:14  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 21:58  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:33  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:10  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:4  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

مطالب قدیمی‌تر