X
تبلیغات
رحمت آباد

رحمت آباد

نگین درخشان یزد

افسران - ایستادگی در مقابل زورگویان از شاخصه های رهبری برای ریس جمهور


این وبلاگ در ظل فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور بسیجیان در عرصه جنگ نرم و مبارزه سايبري با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  ایجاد گردیده است

تا آخر ایستاده ایم .....

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 20:45  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 8:21  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 11:36  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:35  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:26  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:18  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 10:14  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 20:55  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 20:43  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 20:16  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 19:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 19:44  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 19:22  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:57  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:49  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:44  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:38  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:29  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 18:8  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:49  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:41  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:39  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:30  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 17:24  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 23:25  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 23:4  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 22:59  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 22:55  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 22:34  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

مطالب قدیمی‌تر