قرارگاه جنگهای نامنظم سایبری

رحمت آباد نگین درخشان یزد

افسران - ایستادگی در مقابل زورگویان از شاخصه های رهبری برای ریس جمهور


این وبلاگ در ظل فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور بسیجیان در عرصه جنگ نرم و مبارزه سايبري با دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  ایجاد گردیده است

تا آخر ایستاده ایم .....

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393ساعت 20:45  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند 1393ساعت 10:33  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن 1393ساعت 9:10  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن 1393ساعت 8:54  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 10:4  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 9:47  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 9:37  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 9:30  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 9:26  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 11:23  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 11:16  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 11:0  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی 1393ساعت 10:53  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم دی 1393ساعت 19:58  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 16:36  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 20:7  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 19:51  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 18:1  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 9:32  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 11:16  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 9:2  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 22:12  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 22:6  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 9:45  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 10:35  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 10:17  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 12:1  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 10:33  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 12:43  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 12:15  توسط عباس دشتی رحمت آبادی  | 

مطالب قدیمی‌تر